Basisregisters (2021)

Digitaal Vlaanderen

Ontwerp en ontwikkeling van een stelsel van Vlaamse Basisregisters die dienst doen als de officiële bron binnen de Vlaamse Overheid met betrekking tot alle informatie over Belgische gemeenten en postcodes, Vlaamse straatnamen, adressen, gebouwen, gebouweenheden, percelen en wegen.

Elk object is een afzonderlijke Event Sourced service, met verschillende projecties in functie van de ontsluitingen (Atom feed, REST endpoints, Redis caching) en synchronisaties met andere bronnen. Andere applicaties kunnen gegevens van deze registers via een unieke identificator refereren en ophalen.

De infrastructuur is als Infrastructure as Code opgezet met Terraform op AWS. De services zelf worden in Docker containers gedeployed naar AWS Fargate. Monitoring en alerting is opgezet in DataDog. Waarbij een informatieve front-end voor afnemers in Vue gebouwd is, met gebruik van standaard componenten van de Vlaamse Overheid. Alle dynamische data met betrekking tot releases and changelogs wordt realtime opgehaald van GitHub.

Aansturing van een team ontwikkelaars en testers, code reviews op GitHub, uitvoeren deployments, onderhouden technische planning. Open source ontwikkelingsmodel opgezet op GitHub met behulp van forking en Pull Requests, openbaar op github.com/informatievlaanderen

Event Sourcing, CQRS, DDD, .NET Core, C#, F#, Python, Web API, REST, Entity Framework, Dapper, SQL Server, Sql Stream Store, Aggregate Source, Atom, Redis, Swagger, Redoc, Autofac, Fluent Validation, xUnit, Git, GitHub, GitHub Actions, AWS (Fargate, RDS, S3, API Gateway, Cloudwatch, DynamoDB), Docker, Terraform, DataDog, MyGet, Jira, Confluence, Slack, Vue, JSON-LD, Kanban, OSLO, ACM/IDM, GeoSecure, Burgerprofiel, OpenID.

Arne Dumarey David is a great architect on our project. He has thorough knowledge of all the components in play, is always open for feedback and a great team player. The kind of person you want on every project.

Arne Dumarey
Senior .NET Developer, Digitaal Vlaanderen